Внутренние правила Satva Apartment - Satva Apartments

Внутренние правила Satva Apartment

Trumpai


Uždaroji akcinė bendrovė „Goldis“ (įmonės kodas 301684846), kurios registracijos adresas yra Didžioji 48, Kyviškių kaimas, Vilniaus rajonas (toliau „Satva Apartments“) nustato šias Vidaus tvarkos taisykles, kurios yra privalomos kiekvienam klientui (toliau Svečiui), kuris apsistoja įmonei priklausančiuose „Satva“ apartamentuose, esančiuose Vilniuje, Totorių gatvėje Nr. 22 arba Nr.24.

 1. Svečias ir kartu su juo atvykę asmenys privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 2. Svečių atvykimas  nuo 15:00 val., išvykimas iki 12:00 val. Galimas vėlyvas išvykimas.
 3. Apartamentuose įrengtos kodinės spynos. Galima atvykti ir išvykti be tiesioginio kontakto su įmonės darbuotoju.
 4. Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną, jei užsakymas dar neapmokėtas.
 5. Svečiai gali atsiskaityti: grynaisiais pinigais (EUR), banko kreditinėmis kortelėmis MAESTRO, MASTERCARD, VISA ar bankiniu pavedimu. Iki atvykimo  gali būti įšaldyta užsakymo suma Svečio mokėjimo kortelėje.
 6. Svečiui pageidaujant - išrašoma sąskaita faktūra.
 7.  Svečiuose laukiami bet kokio amžiaus vaikai. Jei vaikui iki 2 metų nereikalinga atskira lova ir patalynė -  jo nakvynė Svečiui papildomai nekainuoja.
 8. Visiems vaikams nuo 2 metų turi būti rezervuota lova nakvynei.
 9. Užsakyta papildoma lova kambaryje ar lovytė kūdikiui – 15 eurų para.
 10. Kai kuriuose apartamentuose galima apsistoti su augintiniais, reikia gauti leidimą. Papildoma kaina - 15 eurų.
 11. Galima rezervuoti vietą automobiliui vidiniame kieme – reikia rezervuoti. Papildoma kaina – 15 eurų.
 12. Draudžiama rūkyti kambariuose ir balkone.
 13. Draudžiama rengti vakarėlius ir triukšmingus renginius.
 14. Ramybės valandos nuo 22:00 iki 7:00
Pilna versija

Uždaroji akcinė bendrovė „Goldis“ (įmonės kodas 301684846), kurios registracijos adresas yra Didžioji 48, Kyviškių kaimas, Vilniaus rajonas (toliau „Satva Apartments“) nustato šias Vidaus tvarkos taisykles, kurios yra privalomos kiekvienam klientui (toliau Svečiui), kuris apsistoja įmonei priklausančiuose „Satva“ apartamentuose, esančiuose Vilniuje, Totorių gatvėje Nr. 22 arba Nr.24.

VIDAUS TелевидениеARKOS TAISYKLĖS. BENDROJI DALIS

 1. Į “Satva” apartamentus atvykęs Svečias ir kartu su juo atvykę asmenys privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 2. Svečių atvykimas nuo 15:00 val., išvykimas iki 12:00 val.
 3. Įmonės darbuotojas, registruodamas atvykusį svečią, naudojasi jo pateikto dokumento duomenimis, o pabaigęs registraciją  – grąžina asmens dokumentą svečiui.
 4. Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių) jei užsakymas dar neapmokėtas.
 5. Fiziniai asmenys atsiskaityti gali grynaisiais pinigais (EUR), banko kreditinėmis kortelėmis ar bankiniu pavedimu.
 6. “Satva Apartments” Svečiai gali atsiskaityti šiomis banko kortelėmis: MAESTRO, MASTERCARD, VISA.
 7. “Satva Apartments” iki Svečio atvykimo turi teisę laikinai įšaldyti užsakymo sumą Svečio mokėjimo kortelėje, jei Svečias užsakė nakvynę per apartmentssatva.com ar kitas užsakymo platformas (booking.com, expedia.com ir kt), bet nesumokėjo už užsakymą iš anksto.
 8. Likus 7 ir daugiau dienoms iki užsakytos nakvynės Svečias gali užsakymą atšaukti nemokamai. Svečias turi apie užsakymo atšaukimą pranešti elektroniniu laišku, nurodytu apatrtmentssatva.com kontaktuose adresu, pateikiant svečio vardą, pavardę, banko sąskaitą ir norimo atšaukti užsakymo data. Jei užsakymas buvo apmokėtas – įmonė per 7 darbo dienas grąžins Svečio sumokėtą užsakymo sumą į Svečio nurodytą banko sąskaitą.
 9. Svečiui atšaukus užsakytą nakvynę iki atvykimo likus  7 ar mažiau dienų, visa užsakymo suma jei ji buvo  sumokėta įmonei -  gali būti negrąžinama, jei buvo nesumokėta-  gali būti nuskaičiuojama nuo Svečio sąskaitos.
 10. Svečiui užsakiusiam nakvynę ir už ją sumokėjus, atvykus į apartamenytus, tačiau nusprendusiam jais nesinaudoti, pinigai negrąžinami.
 11. Svečiui išvykus anksčiau nei buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką Svečiui negrąžinami.
 12. Svečiai, gyvenantys trumpiau nei visą parą (24 val.) moka visos paros kainą, nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos
 13. Svečiui pageidaujant ir esant galimybei, yra suteikiamas vėlyvas išvykimas (viešnagė apartamentuose pratęsiama iki 18 val. ar kito sutarto laiko) už papildomą mokestį (50 procentų apartamentų nuomos paros kainos).
 14. Svečių lankytojai (jei jų daugiau, nei buvo nurodyta svečio rezervacijoje), pasiliekantys apartamentuose po 22:00 valandos, privalo įsiregistruoti į apartamentus, pateikdami įmonės darbuotojui galiojančius asmens dokumentus ir sumokėti už apgyvendinimą.
 15. Svečiui pageidaujant ir pateikus reikalingus duomenis įmonė išrašo ir elektroniniu paštu atsiunčia sąskaitą faktūrą.
 16. “Satva Apartments” dirba kasdien, 24 valandas per parą, su atsakingu įmonės darbuotoju galima susisiekti telefonu (+370 659 15118 arba +370 683 69888). Apie planuojamą atvykimo laiką Svečias privalo pranešti iš anksto atsakingam įmonės darbuotojui telefonu, SMS žinute ar elektroniniu laišku nurodytu įmonės kontaktų skyriuje)
 17. Svečiai norintys atvykti su gyvūnais turi įspėti iš anksto ir gyvūno šeimininkas turi gauti patvirtinimą, kad gali su jais apsistoti. Už gyvūnų apgyvendinimą yra imamas papildomas mokestis – 15 eurų.
 18. Svečiai, norintys parkuoti automobile uždarame keime - užsakymo metu turi rezervuoti vietą ir gauti patvirtinimą, kad tokia vieta Svečio automobiliui rezervuota (papildomai kainuoja 15 eurų)
 19. “Satva Apartments” pasilieka teisę neįsileisti neblaivių, apsvaigusių nuo narkotinių medžiagų, triukšmingų, agresyvių ar nepageidaujamų asmenų, remiantis Satva Apartments vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais lokaliais ar LR galiojančiais norminiais aktais.
 20. Dingus “Satva Apartments inventoriui” arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Svečias sutinka, kad įmonė po tokio fakto nustatymo turi teisę kreiptis į policiją, ir gali vienašališkai nuo Svečio sąskaitos (kreditinės kortelės ar pan.) nuskaičiuoti 100 eurų baudą. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti kitų гости, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.
 21. Į “Satva” apartamentus priimami bet kokio amžiaus vaikai. Jei vaikui iki 2 metų nereikalinga atskira lova ir patalynė - jo nakvynė Svečiui papildomai nekainuoja. Galima užsakyti papildomą lovytę kūdikiui – 15 eurų para.
 22. Visi vaikai nuo 2 metų ir vyresni – nurodomi, kaip suaugę apartamentų Svečiai, jiems turi būti rezervuota lova nakvynei.
 23. Dalyje apartamentų galima pastatyti papildomą lovą, ją reikia rezervuoti užsakymo metu. Kaina – 15 eurų para.
 24. Visišką atsakomybę už gyvenančių vaikų iki 18 metų ir neįgalių asmenų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai (globėjai) arba lydintys pilnamečiai asmenys. Nepilnamečiai asmenys -
 25. Už visas paslaugas ir prekes, kurias “Satva Apartments” Svečias įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitęs, įmonė turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir/ar paslaugas iš Svečio sąskaitos (kreditinės kortelės ar pan.). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo pilnai atsiskaityti už įsigytas prekes ir/ar paslaugas.
 26. “Satva Apartments” neatsako už vertingus гости daiktus paliktus apartamentų kambaryje ar bendrose erdvėse, kieme. Savo daiktų saugumu turi pasirūpinti pats гость.

VIDAUS TелевидениеARKOS TAISYKLĖS. SVEČIUI DRAUDŽIAMA

 1. Stumdyti baldus (be suderinimo).
 2. Laikyti apartamentų kambariuose ir erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas.
 3. Gadinti inventorių.
 4. Apartamentuose apgyvendinti daugiau asmenų, nei nurodyta užsakyme.
 5. Sugedus įmonės inventoriui nepranešti apie tai įmonės darbuotojui.
 6. Palikti įjungtus elektros prietaisus.
 7. Naudotis savo elektros prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai tie prietaisai yra paimti iš įmonės darbuotojo ir jis yra iš anksto įspėtas apie tokių prietaisų naudojimą. (Nedraudžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus).
 8. Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius, nepranešus iš anksto ir negavus tam leidimo.
 9. Laikyti agresyvius gyvūnus, galinčius pakenkti kitiems svečiams.
 10. Trukdyti kitiems “Satva Apartments” svečiams mėgautis poilsiu.
 11. Apartamentų teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22:00 iki 7:00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu гость (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems apartamentuose gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jam (jiems) skiriama bauda – 150,00 Eur ir atlyginami kiti su šiuo įvykių susiję nuostoliai.
 12. Rūkyti apartamentų kambariuose ir jiems priklausančiuose balkonuose yra griežtai draudžiama. Bauda – 100 eurų. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose. Svečių saugumui daugelyje kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos.
 13. Organizuoti apartamentuose vakarėlius, rengti balius, pasilinksminimus ar kitus triukšmingus renginius. Įmonės atstovui, namo/gatvės kaimynams ar policijai užfiksavus tokią veiklą, Svečias sutinka sumokėti 100 eurų baudą įmonei ir kompensuoti visus su tuo įvykiu susijusius nuostolius. Bauda gali būti nuskaičiuota iš Svečio sąskaitos (kreditinės kortelės ar pan.).
 14. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros kambariuose ir bendrose erdvėse, o tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą viešnagės metu.
 15. Įsinešti į apartamentus pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Įsinešti, naudoti, saugoti ir vartoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Visais tokiais atvejais įmonės administracija kviečia policiją.
 16. Nesilaikyti “Satva Apartments” vidaus bendrųjų taisyklių ir visų LR teisės aktų, kuriais apibrėžiamas asmenų saugumas bei bet kokių kitų potencialių grėsmių užkardymas.

VIDAUS TелевидениеARKOS TAISYKLĖS. SVEČIAI PRIVALO

 1. Laikytis bendrųjų naudojimosi taisyklių
 2. Laikytis ramybės nuo 22:00 iki 7:00.
 3. Susimokėti iš karto už visas suteiktas paslaugas (gali būti taikomos išimtys atskirais atvejais).
 4. Išvykstant iš apartamentų paduoti durų raktą, vartų pultą įmonės atstovui ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta, perduoti užsakytą kambarį.
 5. Griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.
 6. Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros ir dujų prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius, elektros ar dujų vyryklė ir kt.
 7. Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.
 8. Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugus.
 9. Jeigu yra koks nors gedimas svečio apartamentuose, būtina pranešti įmonės darbuotojui.
 10. Apartamentų numerio raktas gali būti išduodamas tik svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus numerio magnetinį, fizinį raktą ar pultą nuo vartų taikoma bauda – 25 eurai.
 11. Svečiui, iki 14 val. neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario – įmonės darbuotojas pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas  patalpas, taikoma bauda- 25 eurai.
 12. Ekstremaliu atveju Svečias privalo pirmiausia kreiptis į įmonės darbuotoją tel.: +370 659 15118 arba +370 683 69888 arba trumpuoju pagalbos numeriu 112.

VIDAUS TелевидениеARKOS TAISYKLĖS. SVEČIŲ APTARNAVIMAS IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA

 1. Pusryčiai apartamentuose - neteikiami
 2. Kambarių tarnyba dirba nuo 10:00 iki 18:00 val., teirautis tel. +370 659 15118
 3. Jei Svečias gyvena ilgiau, kaip 7 nakvynes, apartamentuose rankšluosčiai keičiami kas  3 dienas, patalynė kas 7 dienas.
 4. “Satva Apartments” personalas, netrukdydamas Svečių poilsio, gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.
 5. Kambario temperatūra šildymo sezono metu turi būti ne žemesnė kaip +18° C.
 6. Įmonės darbuotojas saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į “Satva Apartments” гости gyvenamus kambarius.
 7. Įmonės darbuotojai, radę paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, palikti daiktai, praėjus 6 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.
 8. “Satva Apartments” neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą apartamentų kambaryje ar bendrose erdvėse.
 9. “Satva Apartments” svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), įmonės darbuotojas pasilieka teisę iškeldinti svečią, negrąžinant jo sumokėtų pinigų. Esant reikalui, visada kreipiasi į kompetentingas instancijas.
 10. Jūsų saugumui prie “Satva apartments” įėjimų į patalpas įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
 11. VIDAUS TелевидениеARKOS TAISYKLĖS. PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI
 12. “Satva” visada laukia Svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 13. Svečių pasiūlymai ir nusiskundimai gali būti pateikti internėtinėje svetainėje apartmentssatva.com arba el. adresu satva@goldis.lt. Jie apsvarstomi įmonės  vadovų susirinkimų metu, jei reikalinga atsakymas paklausėjui duodamas ne vėliau, kaip per 1 savaitę nuo informacijos gavimo datos.